Wednesday Results


 

  Date
   
  Nov 28          Ladder
  Nov 21
  Nov 14
  Nov 07           Ladder
   
  Oct 31
  Oct 24
  Oct 17           Ladder
  Oct 10
  Oct03
  Sept 26        Ladder
  Sept 19
  Sept 12
  Sept 05         Ladder
  Aug 29           Ladder              Ladder H'Cap
  Aug 22
  Aug 01             Ladder H'Cap      Ladder
  25 July             Ladder Hcap        Ladder
  18 July             Ladder Hcap          Ladder
  11 July
  04 July
  27 June
  20 June
  13 June
  06 June          Ladder
  30 May           Ladder
  23 May
  16 May           Ladder
  09 May
  02 May
  18 April            Ladder
  11 April            Ladder
   
  04 April
  28 March
  21 March
  14 March              Ladder
   7 March
  28 February
  21 February
  14 February
  07 February     
  31 January      Ladder  
  24 January       Ladder
 

17th January